VÁLLALKOZÓI MENEDZSMENT KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

 

Ahhoz, hogy a magyar társadalom (különös tekintettel a kései Y generáció, a még fiatalabb Z generáció és a nők) vállalkozási hajlandósága erősödjön, megfelelő startup ökoszisztéma szükséges.

 

Kiragadva két célcsoport néhány témakörét, például a „multitasking-os” Z generációt tekintve rövidebb életciklusú készségek előhívására, fejlesztésére van szükség, és rugalmas alkalmazkodásra. A női vállalkozók fejlesztésében pedig például az asszertív kommunikáció kerülhet előtérbe.

A Z generáció számára a majdan elérhető munkák 60-70%-a jelenleg nem is létezik. Új szakmák, munkakörök fognak a jövőben megjelenni. Mit fejlesszünk akkor ma? Leginkább azokat az alapkompetenciákat, amelyek a mostanában joggal divatos AGILE témakör köré csoportosulnak. Sejtésünk szerint például a Raven-féle mátrix, azaz a vizuális intelligencia Z generációs magasabb jártassága a jövőben alapkövetelmény lesz sok munkakörben. A mobilitás és hálózatosodás is kulcsszerepet kap.

 

Mi az ezekhez a kihívásokhoz szükséges kompetencia és készség felmérésekben, fejlesztésekben és fenntarthatóságukban tudunk segíteni.

 

A magyar KKV-k saját szabadalmaztatott termékfejlesztése rendkívül fontos, ezekhez az innovációkhoz az egyetemek segítségre lehetnek (Triple Helix Modell), társaságunk trénerei közül sokan oktattak, oktatnak egyetemeken, ezzel is kongruensebbek vagyunk a KFI-hez kapcsolódó humán fejlesztési kihívásokhoz. Sok magyar KKV-nak nincs KFI (kutatás-fejlesztés-innováció) igénye, nem is tudnak arról, hogy a KFI mennyire fontos a fejlődésükben, versenyképességük szinten tartásában vagy növelésében.

Pedig a KKV sikeressége ezen a 2 fő ponton múlik:
  • KFI képességük fejlesztése
  • Hatékonyságnövelés

 

Példaképp a német KKV-k munkavégzése jóval hatékonyabb a magyarhoz képest. Jó ötlet a pénzbeli KKV támogatások hatékonyságnövelési feltétellé tevése. A hatékonyság és a termelékenység fokozásához további ösztönző lenne az adóterhek további mérséklése.

 

A menedzsment készségek 3 fő területen jelennek meg:

  • Technikai készség
  • Humán készség
  • Konceptuális készség

 

Társaságunk olyan mérési, kompetencia fejlesztési és képzési tananyaggal, rutinnal rendelkezik, amelyek az ismeretek kognitív átadása mellett az akarati, motivációs struktúrákra is mérhető módon hatással vannak.

 

Érdeklődés esetén lépjen velünk kapcsolatba!