Ezt a World Wide Web Site-ot (továbbiakban honlap illetve weboldalak) Magyarországon a magyar törvények szerint bejegyzett Merényi & Társai Kft., melynek bejegyzett székhelye 1133 Budapest, Bessenyei u. 14., (a továbbiakban M&T) üzemelteti.

1. Szellemi tulajdon Az internet oldalakon megjelenő összes anyag az M&T szellemi tulajdonát képezi. Tilos a honlap tartalmáról másolatot készíteni és sokszorosítani, kivéve azoknak az on-line megtekintéshez szükséges mennyiségét, illetve személyes használatra való kinyomtatását. A fenti általános alapelvek mellett az M&T időről időre lehetőséget biztosíthat az internet oldalakról számítógépes hátterek, képernyőkímélők és egyéb segédprogramok letöltésére. Az ilyen letöltésekre vonatkozóan az M&T letöltési feltételei az irányadóak.

2. Az internet oldalakra mutató link elhelyezése Bármilyen, az internet oldalakra mutató link közvetlenül a www.mereny.hu vagy www.spid.hu címre kell, hogy mutasson.

3. Az információk megbízhatósága Az információk az M&T magyarországi ügyfelei részére készültek, más országokban nem feltétlenül helytállóak. A M&T minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a internet oldalak tartalma pontos és naprakész legyen. Az M&T fenntartja a jogot a termékspecifikációk és állásajánlatok megváltoztatására, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Az honlapon található információkra, állításokra jogi értelemben semmilyen mértékben nem lehet támaszkodni. A M&T a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a fentiekre vonatkozó mindennemű felelősséget.

A fenti általános kizárás mellet a M&T a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a felelősséget minden, a honlap tartalmának használatából és a honlaphoz történő hozzáférésből eredő felhasználót érő kár tekintetében.

4. Adatvédelem Az M&T minden, a honlapra látogató egyén (továbbiakban ”felhasználó”) személyes jogait tiszteletben tartja. Jelen 4. bekezdés vázolja az M&T által begyűjtött és tárolt információkat, valamint azok felhasználását.

Személyes adatok Az M&T a felhasználókkal kapcsolatban nem gyűjt személyre szóló információkat (azaz név, cím, telefonszám, vagy e-mail cím, “Személyes adatok”), hacsak a felhasználók az adataikat önszántukból meg nem adják. Ha nem szeretné, hogy Személyes adatait rögzítsük, kérjük, ne adja meg azokat. Ha Személyes adatait már megadta, és szeretné, hogy nyilvántartásunkból töröljük, kérjük, a 4. bekezdés végén megjelölt e-mail címen vagy telefonszámon vegye fel velünk a kapcsolatot. Mindent megteszünk, hogy az Önre vonatkozó információkat nyilvántartásunkból mielőbb töröljük. Amennyiben az M&T számára megadja Személyes adatait, ezeket az M&T jelenleg és a jövőben marketing, piackutatás, értékesítési adatok nyomon követése és kapcsolattartás céljából tárolja.

Automatikusan begyűjtött nem személyre szóló információk Bizonyos esetekben nem személyre szóló információkat is gyűjthetünk a felhasználókkal kapcsolatban. Ilyen típusú információk lehetnek többek között a használt internetes böngésző típusa, a használt számítógépes operációs rendszer típusa és a website domain neve, ahonnan internet oldalunkra vagy hirdetésünkre lépett.

A felhasználók merevlemezére automatikusan helyezhető információk Amikor Ön az internet oldalakat megtekinti, bizonyos információkat tárolhatunk a számítógépén. Ez az információ az egyedi azonosító program, úgynevezett “Cookie”, vagy egyéb hasonló fájl formátumát ölti fel, és többféleképpen is segítségünkre lehet. Az egyedi azonosítók például lehetővé teszik, hogy egy website-ot vagy hirdetést a felhasználók érdeklődéséhez és preferenciáihoz igazítsunk. A legtöbb internetes böngésző lehetőséget ad az egyedi azonosító merevlemezről történő törlésére, blokkolására, vagy figyelmeztető üzenet megjelenítésére a tárolása előtt. Ezekről a funkciókról további információt a Böngésző leírásában vagy súgójában találhat.

Kapcsolattartás Amennyiben Ön Személyes adatait az internet oldalakon megadta, és szeretné, hogy ezeket az információkat nyilvántartásunkból töröljük, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: training@merenyi.hu, hívja telefonszámunkat:(+36-1) 336-0016, vagy írjon a következő címre: Merényi & Társai Kft. 1133 Budapest, Bessenyei u. 14. . Mindent megteszünk, hogy ezeket az információkat meglévő fájljainkból mielőbb töröljük.

5. Irányadó törvények Ezt a weboldalt a hatályos magyar jogszabályok alapján hoztuk létre és ezek alapján üzemeltetjük. A site-ra vonatkozó vitás kérdések esetén a vonatkozó magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók, esetleges peres eljárás esetében a magyar Polgári Perrendtartás szabályai irányadók és a magyar Bíróságok jogosultak eljárni. Az M&T tehát az Önre vonatkozó információkat jelenleg és a jövőben marketing célból tárolja, beleértve a telemarketinget, piackutatást és az értékesítési adatok nyomon követését. Az M&T ezeket az információkat a fenti célokból üzleti partnereivel és az M&T nevében a fenti célból eljáró egyéb szervezetekkel megoszthatja.