Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzések:

 • Helyzetfüggő kommunikáció (128 óra) E-001215/2015/D001

 • Hatékonyság a munkavégzésben (80 óra) E-001215/2015/D002

 • Általános termelésszervezési ismeretek (80 óra) E-001215/2015/D003

 • Vezetői készségek fejlesztése (96 óra) E-001215/2015/D004

 • Környezeti fenntarthatósági ismeretek (32 óra) E-001215/2015/D005

 • Asszertivitás a kommunikációban (20 óra) E-001215/2015/D006

 • Hatékony munkavégzés (40 óra) E-001215/2015/D007

 • Hatékony tárgyalási technikák (20 óra) E-001215/2015/D008

 • Csapatok építése (20 óra) E-001215/2015/D009

 

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓK

Helyzetfüggő kommunikáció (E-001215/2015/D001)

A képzés során megszerezhető kompetenciák
 • A képzésben résztvevő mindennapi kommunikációja során képes alkalmazni az aktív hallgatás, értő figyelem eszközeit.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni a kommunikációt segítő és gátló tényezőket, a szavak szerepét a mindennapi kommunikációban.
 • A képzésben résztvevő a SPID® módszer segítségével képes alkalmazni a szimpátianyerés, kapcsolatmenedzselés, információnyerés és jogérvényesítés eszközeit a mindennapi kommunikációja során.
 • A képzésben résztvevő képes a hatékony vezetői kommunikációs eszközök alkalmazására, a tárgyalások hatékony és eredményes levezetésére.
 • A képzésben résztvevő képes a hatékony konfliktuskezelésre, a nehéz helyzetek kezelésére.
A képzés célja
 • A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők mindennapi és munkahelyi kommunikációs kompetenciát fejlessze, valamint hogy a SPID® módszer segítségével megismerjék a négy kommunikációs stratégia elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazását: S – szimpátianyerés, P – partneri kapcsolatmenedzselés, I – információnyerés, D – jogérvényesítés.
A képzés célcsoportja

Felnőttek, akik kommunikációs kompetenciáikat szeretnék fejleszteni.

Modulok
 • Általános kommunikációs ismeretek (16 óra)
 • Szimpátianyerés (16 óra)
 • Kapcsolatmenedzselés (16 óra)
 • Információnyerés (16 óra)
 • Jogérvényesítés (16 óra)
 • Tárgyalástechnikai, érveléstechnikai ismeretek (16 óra)
 • Vezetői kommunikáció (16 óra)
 • Nehéz helyzetek kezelése (16 óra) 

 

Hatékonyság a munkavégzésben (E-001215/2015/D002)

A képzés során megszerezhető kompetenciák
 • A képzésben résztvevő ismeri a hatékony munkaszervezés alapjait, lépéseit.
 • A képzésben résztvevő képes tudatosan és hatékonyan bánni a munkaidővel, elősegítve ezzel saját szakmai fejlődését is.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni a problémák előfordulását és a munkavégzés során felmerülő problémákat a munkafolyamat figyelembe vételével megoldani.
 • A képzésben résztvevő törekszik arra, hogy a képzés során elsajátított stressz kezelő technikák segítségével képes legyenek legyőzni a mindennapokban a stresszt.
 • A képzésben résztvevő képes a mindennapi munkavégzéshez kötődő számítógépes problémákat megoldani, magabiztosan kezelni a számítógépet a hatékony munkavégzés érdekében.
A képzés célja
 • A képzés célja, hogy a résztvevők saját személyes általános kompetenciái, továbbá egyéni hatékonyságuk fejlődjön. A programban elsajátítottak alkalmazásával a résztvevők saját kompetenciákat megismerve tudatosan sáfárkodjanak erőforrásaikkal a mindennapokban.
A képzés célcsoportja

Minden munkavállaló, tevékenységtől függetlenül.

Modulok
 • Tudatos munkaszervezés (8 óra)
 • Hatékony időgazdálkodás (16 óra)
 • Rendszerszemléletű problémamegoldás (16 óra)
 • Stresszkezelés (16 óra)
 • Számítógépes ismeretek (24 óra)

 

Általános termelésszervezési ismeretek  (E-001215/2015/D003)

A képzés során megszerezhető kompetenciák
 • A képzésben résztvevő képes felismerni a termelésszervezés jelentőségét és alapelveit a mindennapi munkavégzés során.
 • A képzésben résztvevő ismeri a japán Lean termelésszervezési módszer alapvető sajátosságait, módszereit.
 • A képzésben résztvevő ismeria japán KAIZEN módszer alapjait és működését.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni a változások hatását a szervezetek működésére és a munkavégzésre.
A képzés célja
 • A képzés célja hogy a résztvevők alapvető termelésszervezési és Lean menedzsment ismereteket szerezzenek. A program célja, hogy a részvevők megismerjék a termelésszervezési technikákat, a változások hatását a munkafolyamatokra, tevékenységtől függetlenül.
A képzés célcsoportja

Minden termelésszervezésben dolgozó munkavállaló, tevékenységtől függetlenül.

Modulok
 • Alapozó ismeretek a termelésszervezésben (8 óra)
 • Általános LEAN ismeretek (24 óra)
 • Általános KAIZEN ismeretek (24 óra)
 • Változások a munkahelyen (24 óra)

 

Vezetői készségek fejlesztése  (E-001215/2015/D004)

A képzés során megszerezhető kompetenciák
 • A képzésben résztvevő tisztában van a kommunikáció, a konfliktuskezelés, a motiváció, vezetői hitelesség, irányítás, ellenőrzés, delegálás alapvető eszközeivel és képes alkalmazni azokat.
 • A képzésben résztvevő képes a potenciális válsághelyzetek, változás- és válságkommunikációs helyzetek felismerésére, stratégiák kidolgozására, válságmenedzselésre.
 • A képzésben résztvevő képes a feladatok hatékony kiosztására, a munkavállalók motiválására.
 • A képzésben résztvevő képes a nehéz helyzetek kezelésére a megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazásával.
 • A képzésben résztvevő képes az outplacement technikák, a gondoskodó vállalati magatartás alkalmazására.
A képzés célja
 • A képzés célja, hogy a résztvevők olyan általános képességeket, kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek segítik őket munkakörük felelősségteljes és hatékony ellátásában.
A képzés célcsoportja

Minden vezető beosztású munkavállaló, tevékenységtől függetlenül.

Modulok
 • Általános vezetői ismeretek (8 óra)
 • Vezetői kommunikáció (16 óra)
 • Delegálás (16 óra)
 • Motiváció (16 óra)
 • Változás és krízismenedzsment (16 óra)
 • Nehéz helyzetek kezelése (16 óra)
 • Outplacement (8 óra)

 

Környezeti fenntarthatósági ismeretek  (E-001215/2015/D005)

A képzés során megszerezhető kompetenciák

 • A környezeti fenntarthatóság fontossága, környezettudatos gondolkodás a mindennapokban.
 • Lakossági fogyasztási szokások javítása, egyéni környezettudatosság, tudatos vásárlás, energiafelhasználási szokások megváltoztatása.
 • Vállalati környezettudatosság, környezettudatos gondolkodás a munkahelyen.
 • Vállalati fogyasztási szokások fejlesztése, a vállalat környezettudatos magatartásával való azonosulás.
 • Tájékozódás és tájékoztatás.

A képzés célja

 • A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a környezetei fenntarthatóság fontosságágát, valamint a környezettudatos gondolkodást és alkalmazását a munkahelyen és a mindennapokban.

A képzés célcsoportja

A környezettudatos gondolkodásukat fejleszteni kívánó felnőttek.

Modulok
 • Környezettudatosság a mindennapokban (16 óra)
 • A vállalati környezettudatos magatartás (16 óra)

 

Asszertivitás a kommunikációban  (E-001215/2015/D006)

A képzés során megszerezhető kompetenciák
 • A képzésben résztvevő képes a különböző kommunikációs interakciókban az érdekérvényesítésre, felismeri a haszonérvek és a tudatos célkövetés szerepét a hatékony kommunikáció elérése érdekében.
 • A képzésben résztvevő képes felismerni a  a különböző személyiségtípusokat és a személyiségtípusok jellegzetességeinek figyelembe vételével alakítja ki a partneri együttműködést, a hatékony kommunikációt.
 • A képzésben résztvevő képes „nem”-et mondani úgy, hogy ezzel továbbra is fenntartja a kölcsönös és hatékony kommunikációt.
 • A képzésben résztvevő ismeri és alkalmazza az asszertív kommunikációs technikákat.
A képzés célja
 • A képzés célja a résztvevők asszertív kommunikációjának fejlesztése.
A képzés célcsoportja

A képzés célcsoportja elsősorban a vállalati szféra munkatársi állománya. Nyílt képzés esetén potenciális résztvevő lehet, a fenti szervezeti kapcsolódáson kívül, minden olyan egyéni ügyfél, aki ezen kompetenciáit fejleszteni szeretné.

Modulok
 • Asszertivitási alapok (10 óra)
 • Asszertív kommunikációs technikák (10 óra)

 

Hatékony munkavégzés (E-001215/2015/D007)

A képzés során megszerezhető kompetenciák
 • A képzésben résztvevő képes felismerni a különböző személyiségtípusokat és jellemzőiket. Tisztában van a konfliktuskezelés, stressz kezelés alapjaival, az ehhez kapcsolódó kommunikációs stílusok fogalmával.
 • A résztvevő képes a hatékony csapatmunkára.
 • A résztvevő képes a személyes stressz kezelési stratégia kidolgozására, a sztesszhelyzetek kezelésére.
 • A résztvevő képes a tudatos munkaszervezésre, a hatékony időgazdálkodási módszerek alkalmazására a projektszemlélet elősegítése érdekében.
 • A résztvevő képes az alapvető, hatékony kommunikációs eszközök alkalmazására, e rendszerszemléletű problémamegoldásra.
 • A résztvevő képes a személyes konfliktuskezelési stratégia kidolgozására, a konfliktushelyzetek kezelésére.
A képzés célja
 • A képzés célja a képzésben résztvevők személyes kompetenciáinak fejlesztése a munkahelyi hatékonyságfejlesztés elérése érdekében.
 • A képzés célcsoportja elsősorban a vállalati szféra munkatársi állománya. Nyílt képzés esetén potenciális résztvevő lehet, a fenti szervezeti kapcsolódáson kívül, minden olyan egyéni ügyfél, aki a kompetenciáit fejleszteni szeretné.
A képzés célcsoportja

A képzés célcsoportja elsősorban a vállalati szféra munkatársi állománya. Nyílt képzés esetén potenciális résztvevő lehet, a fenti szervezeti kapcsolódáson kívül, minden olyan egyéni ügyfél, aki a kompetenciáit fejleszteni szeretné.

Modulok
 • Stresszkezelés (10 óra)
 • Időgazdálkodás (10 óra)
 • Hatékony kommunikáció (10 óra)
 • Konfliktuskezelés (10 óra)

 

Hatékony tárgyalási technikák  (E-001215/2015/D008)

A képzés során megszerezhető kompetenciák
 • A képzésben résztvevő képes felismerni az adott tárgyalási helyzetnek megfelelő tárgyalási kommunikációs stílust és alkalmazni azt.
 • A képzésben résztvevő képes alkalmazni a kérdezéstechnika és a haszonérvelés technikáit.
 • A képzésben résztvevő képes a kapcsolatmenedzselésre.
 • A képzésben résztvevő képes az empátiára, az értő hallgatás alkalmazására, az információnyerésre a tárgyalás során.
 • A résztvevő képes a tárgyalások során felmerülő konfliktusok kezelésére.
A képzés célja
 • A képzés célja a résztvevők tárgyalási technikáinak, tárgyalási kommunikációjának fejlesztése.
A képzés célcsoportja

A képzés célcsoportja elsősorban a vállalati szféra munkatársi állománya. Nyílt képzés esetén potenciális résztvevő lehet, a fenti szervezeti kapcsolódáson kívül, minden olyan egyéni ügyfél, aki a kompetenciáit fejleszteni szeretné.

Modulok
 • Tárgyalástechnikai alapok (10 óra)
 • Tárgyalástechnikai készségek (10 óra)

 

Csapatok építése  (E-001215/2015/D009)

A képzés során megszerezhető kompetenciák
 • A képzésben résztvevő képes az együttműködés, közös célok kialakítására a csapatban.
 • A képzésben résztvevő képes a csapatban az interakciók tudatos alakítására, a hatékony kommunikációra a csoportban.
 • A képzésben résztvevő képes a kapcsolatmenedzselésre.
 • A képzésben résztvevő képes a projekt- és rendszerszemléletű csapatmunka kialakítására és fenntartására.
 • A résztvevő képes a csapatmunka során előforduló konfliktus helyzetek megelőzésére és kezelésére, az egészséges verseny kialakítására a csoporton belül.
A képzés célja
 • A képzés célja a résztvevők együttműködési és csoportos munka hatékonyságának fejlesztése, a társas tudatosság és csoportkohézió erősítése által.

A képzés célcsoportja

A képzés célcsoportja elsősorban a vállalati szféra munkatársi állománya. Nyílt képzés esetén potenciális résztvevő lehet, a fenti szervezeti kapcsolódáson kívül, minden olyan egyéni ügyfél, aki a kompetenciáit fejleszteni szeretné.

Modulok
 • Hatékonyság csapatban (10 óra)
 • Együttműködés csapatban (10 óra)

Érdeklődés esetén lépjen velünk kapcsolatba!